Home

Vanuit het Juridisch Adviesbureau Rendering verzorg ik, mr Jurriane Rendering, allerlei activiteiten voor  beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Publicaties, lezingen, workshops en juridisch advies voor met name apothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en verpleegkundigen. Maar ook (huis)artsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en gezondheidszorgpsychologen behoren tot de “klantenkring”.

Privacywetgeving
Privacy in de gezondheidszorg en de apotheek in het bijzonder, is een van de aandachtsgebieden. In september 2018 verscheen de derde en geheel gewijzigde uitgave van het boek  “Apotheek en privacy”. In de 2e helft van 2020 verschijnt hiervan weer een bijgewerkte versie.

Verpleegkundigen
De voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, juridisch kader verslaglegging, bevoegdheid en bekwaamheid en tuchtrecht zijn een aantal onderwerpen waarover ik lezingen, trainingen en  workshops verzorg.

AWB-bezwaarschriftenprocedure
De afhandeling van bezwaren bij de (her)registratie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg  is een geheel andere expertise die ik in de loop der jaren mij eigen heb gemaakt. Als secretaris van twee bezwaarschriftencommissies houd ik mij bezig met de organisatie van hoorzittingen, het schrijven van verslagen en het opstellen van concept-adviezen.

Blogberichten
Via de blog  houd ik iedereen op de hoogte van mijn activiteiten, ervaringen etc.