Presentaties

Mr. Jurriane Rendering verzorgt regelmatig presentaties voor verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Onderwerpen zijn o.a.: Verpleegkundigen en tuchtrecht, Juridisch kader dossierplicht verpleegkundigen, voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en privacy in de apotheek.

Recente activiteiten
Op 26 november, 10 december en 13 december 2018 verzorgde ik voor 5 groepen apothekers in opleiding tot openbaar apotheker specialist (Apios) de cursus MK13, Privacy in de apotheek.

Op 27 november 2018 werden er twee workshops verzorgd tijdens de Platformdag voor dialyseverpleegkundigen met als thema: Rapporteren: waar staan we juridisch als verpleegkundige?

Gepland:
Scholing voor Ambulanceverpleegkundigen, onderwerp juridisch kader voorschrijven geneesmiddelen
Verpleegkundigen en verslaglegging, scholing voor Dialyseverpleegkundigen van het Isala te Zwolle